Serenity behandeling van verslaving

Serenity verzorgt behandeltrajecten voor allerlei verslavingen en verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, gokken, seks, games en medicijnen. Serenity behandelt iedere vorm van drugsverslaving met uitzondering van heroïneverslaving. Serenity verstrekt geen methadon.

Maatwerk in verslavingszorg

Serenity GGZ neemt de tijd voor een kennismaking met u en behandelt u met respect. In overleg met u stelt de medisch specialist een plan van aanpak op dat precies aansluit bij uw behoeften. Daarbij wordt ook rekening gehouden met uw werk, uw partner of gezin en andere belangrijke zaken.

Medisch specialisten en ervaringsdeskundigen

Naast medisch specialisten werkt Serenity met verschillende ervaringsdeskundigen om het behandelproces te begeleiden. Allemaal hebben ze kennis en ervaring op het vlak van verslavingen, depressieve klachten en burn-outs. Een vaste casemanager begeleidt u tijdens het hele behandelproces. Hij of zij organiseert en coördineert uw behandeling volgens het Plan van Aanpak. Ook is hij of zij contactpersoon voor familie en / of partners. De behandeling van uw verslaving is bij ons in goede handen!

Uitgangspunten van de behandeling

De ervaringsdeskundigen van Serenity doen hun werk vanuit de volle overtuiging dat een leven zonder verslaving geweldig voelt. Gesterkt door hun eigen ervaringen willen zij u laten ervaren dat dit bereikbaar is, ook voor u. Uitgangspunt bij alle hulp is respect voor de verslaafde en diens omgeving.

Natuurlijk betekent dat ook respect voor uw privacy. Wat u over uzelf en uw problemen vertelt, beschouwt Serenity als strikt vertrouwelijk. Serenity informeert uw omgeving niet over uw contact met ons en verstrekt geen informatie over uw situatie aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Sitemap