Medicijnverslaving

Medicijnverslaving is het chronisch gebruiken van kalmerings- of slaapmiddelen (benzodiazepinen). Kalmerings- en slaapmiddelen zijn symptoombestrijding. Het is juist belangrijk om de oorzaken te bestrijden!

Ruim een half miljoen Nederlanders neemt elke dag kalmerings- of slaapmiddelen. Ze krijgen ze via de huisarts of bestellen ze op internet. Vrouwen zijn de grootste afnemers. Zij gebruiken twee maal zo veel als mannen en slikken de medicijnen gemiddeld ook veel langer. Circa 15 % van de vrouwen gebruikt slaap- of kalmeringsmiddelen. Zij slikken de medicijnen tussen de 12 en 20 jaar. Maar onderzoek wijst uit dat de werking na 4-8 weken al afneemt. Vrouwen gaan ook vaker dan mannen naar de huisarts met psychosociale problemen. En huisartsen schrijven aan vrouwen eerder kalmerings- en slaapmiddelen voor dan aan mannen.

Langdurig gebruik leidt tot medicijnverslaving

Bij langdurig gebruik treedt tolerantie op: men heeft een steeds hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Indien tolerantie optreedt, lopen patiënten de kans verslaafd te raken. Als men dan wil stoppen kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Deze verschijnselen zijn vaak dezelfde als waarvoor men het middel gebruikt, zoals stress, zorgen en slapeloosheid. Voorts kunnen lichamelijke klachten zoals zweten, tremor, tintelingen en maag-darmproblemen voorkomen. Veel mensen beginnen dan ook weer te slikken.

Kalmerende middelen (of tranquilizers) zorgen jaarlijks voor 45 dodelijke ongevallen en tienduizenden gewonden, bijvoorbeeld door valpartijen bij ouderen. Benzodiazepinen (BDZ) bestrijden alleen de symptomen van een probleem. Aan de oorzaak van de stress, angst, zorgen of slapeloosheid doen ze niets.

Medicijnverslaving is lichamelijk en geestelijk

Kalmerings- en slaapmiddelen helpen je om je leven met alle problemen die je hebt vol te houden. Ze verdrukken de leegte in je bestaan of geven juist structuur als je leven zo vol is dat je geen oog meer dicht doet. Benzodiazepinen (Diazepam, Seroxat) en barbituraten, die in kalmerings- en slaapmiddelen zitten, werken sterk verslavend. Je lichaam vraagt steeds meer om hetzelfde effect te bereiken. Bij benzodiazepine-verslaving treedt dat effect al snel op.

De effecten van benzodiazepinen zijn grotendeels het gevolg van hun effect op de hersenen. De belangrijkste effecten zijn sedatie (kalmering), slaapbevordering, vermindering van angst, spierverslapping, geheugenverlies en anti-epileptische eigenschappen. Deze effecten komen tot stand doordat de benzodiazepinen bepaalde receptoren in de hersenen aangrijpen. Ondanks de farmacologische overeenkomsten tussen de benzodiazepinen onderling, verschillen ze sterk in hun klinische bruikbaarheid.

De verslaving werkt op lichaam en geest in. Je leven gaat voorbij in een versuffende roes. Over al je gevoelens ligt een mist, over de nare, maar ook over de prettige. Zo leidt de medicijnverslaving tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid.

Medische en therapeutische begeleiding

Kalmerings- en slaapmiddelen zijn symptoombestrijding. Het is juist belangrijk om de oorzaken te bestrijden!

Als je de moed hebt om te stoppen, moet je meestal door een zware periode heen. De oorzaken van je problemen komen weer boven, en je krijgt last van de onthoudingsverschijnselen. Goede professionele ondersteuning kan je hier doorheen helpen. Onze gespecialiseerde afkickkliniek zorgt voor die ondersteuning, zodat je minder last hebt van de ontwenningsverschijnselen. Daarnaast leren we je om op een andere manier om te gaan met negatieve emoties. Dan hoeven de symptomen niet meer onderdrukt te worden met pillen.

Nazorg bij medicijnverslaving

Na de kliniekopname wordt de behandeling voortgezet in een nazorg programma. Meer en meer leer je in je eigen omgeving weer 'levend' te zijn. Tijdens de nazorg wordt ook je weerbaarheid vergroot en onderzocht welke mogelijkheden er zijn om je verder te ontplooien.

Sitemap