Wat is de zin van het leven?

Misschien is de zin van het leven om te groeien en te bloeien zoals in het zaadje besloten ligt.

Of anders gezegd: De zin van het leven is te worden wie je in de kern bent.

Dat klinkt makkelijk, maar dat is het zeker niet. We worden gehinderd om ons vrij te ontwikkelen door opvoeding, cultuur, onverwerkte gebeurtenissen en overtuigingen.

De corona-crisis is verschrikkelijk en veroorzaakt veel menselijk leed. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zoals Johan Cruijff zei. Het voordeel is dat veel mensen nu de tijd hebben om te reflecteren op het leven, en dat hier en daar het besef komt dat de decadente welvaartsmaatschappij vaak voorbij gaat aan de zin van het leven. Terwijl de oude mensen sterven in verpleeghuizen en ziekenhuizen, komt de lente en begint alles te groeien en bloeien. De natuur is onaangedaan. Dat is de ware natuur, ook voor mensen.

De dingen zijn zoals ze zijn, niet zoals wij willen dat ze zouden zijn.

Het is zoals het is.

De zin van het leven?

Niemand denkt op zijn sterfbed: had ik maar harder gewerkt. Als de dood komt, en die komt vaak eerder en sneller dan we denken: Hoe wil je geleefd hebben? Wie ben je echt?

Wat is je ware aard?

Daarvoor moet je onderscheid maken tussen wat van de mensen en wat van de natuur komt. Onze ware aard komt van de natuur, niet van de cultuur. Onze ware aard zit in de kern van het zaadje, niet in de opvoeding of de overtuigingen.

Stop met denken en beëindig je problemen.
Wat is het verschil tussen ja en nee?
Wat is het verschil tussen succes en mislukking?
Moet je willen wat anderen willen,
niet willen wat anderen niet willen?
Wat belachelijk!

~ Lao Tse, Tao Te Ching

Als je het moeilijk hebt, dan helpt misschien het Gebed om Kalmte of een beetje Zen.

Zen en Kalmte

Zen citaten:

We hebben een keuze. We kunnen ons hele leven lijden omdat we niet kunnen accepteren hoe de dingen echt zijn, of we accepteren en omarmen het open einde van de menselijke conditie, die fris, niet vastgelegd en niet gekleurd is.
Pema Chödrön

 

Zoek niet de paden van de wijzen; zoek wat de wijzen zochten  –  Matsuo Basho

 

Voetstappen in het zand, meteen weggespoeld: de zeekust geest  –  Ming-Dao Deng

 

Als je je realiseert dat er niets onbreekt, is de hele wereld van jou  –  Tao spreekwoord

 

Zodra we iets willen, zijn we niet langer vrij  –  Zen spreekwoord

 

Door los te laten wordt alles gedaan  –  Lao Tse

 

Als je geeft om wat anderen denken, ben je altijd hun gevangene  –  Lao Tse

 

We zijn wat we denken; alles wat we zijn komt door onze gedachten; met onze gedachten maken we de wereld  –  Boeddhistisch spreekwoord

 

Echte verandering zit binnen in je, laat de buitenwereld zoals die is  –  Dalai Lama

 

Schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en de wijsheid om het verschil te zien.

Zen door Reinhold Niebuhr

 

Wat is Zen?

Zen is een agressief wasmiddel tegen de grauwsluier en wast gaten in je ego.
(het wasmiddel bestaat uit meditatie, studie en het leven zelf)

Bewust leven met aandacht.
De vrijheid om te denken wat je wil denken, en te doen wat je wil doen.

Over de zin van het leven

Gebed om Kalmte

Schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
De moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en de wijsheid om het verschil te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven
Om van één moment tegelijkertijd te genieten
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede
Om deze zondige wereld te aanvaarden zoals ze is, niet zoals ik wil dat ze zou zijn
Om er op te vertrouwen dat alle dingen rechtgezet zullen worden als ik me overgeef
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn, in plaats van ongelukkig
Voor altijd gelukkig in het volgende leven.

Serenity Prayer

Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr, en had de titel Serenity Prayer (Gebed om Kalmte). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor hen die op zoek zijn naar innerlijke vrede in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun leven. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met het 12-stappen programma in de verslavingszorg omdat het kracht en kalmte biedt in de zoektocht naar een stabieler leven.

De eerste drie regels komen in bijna ieder leerboek over Zen of taoïsme voor. Ze worden vaak geciteerd, soms ook in de oorspronkelijke Engelse tekst, waar overigens vele varianten van bestaan:

God grant me serenity to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.

Zo hangt het bij mijn ouders aan de muur. Pas veel later heb ik het hele gedicht leren kennen bij een klant van mij die een verslavingskliniek had.

Verslavingstest

Levensverwachtingstest

Over de Zin van het Leven