Gebed om Kalmte

Schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
De moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en de wijsheid om het verschil te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven
Om van één moment tegelijkertijd te genieten
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede
Om deze zondige wereld te aanvaarden zoals ze is, niet zoals ik wil dat ze zou zijn
Om er op te vertrouwen dat alle dingen rechtgezet zullen worden als ik me overgeef
Om in dit leven gelukkig genoeg te zijn, in plaats van ongelukkig
Voor altijd gelukkig in het volgende leven.

Serenity Prayer

Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr, en had de titel Serenity Prayer (Gebed om Kalmte). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor hen die op zoek zijn naar innerlijke vrede in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun leven. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met het 12-stappen programma in de verslavingszorg omdat het kracht en kalmte biedt in de zoektocht naar een stabieler leven.

De eerste drie regels komen in bijna ieder leerboek over Zen of taoïsme voor. Ze worden vaak geciteerd, soms ook in de oorspronkelijke Engelse tekst, waar overigens vele varianten van bestaan:

God grant me serenity to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.

Zo hangt het bij mijn ouders aan de muur. Pas veel later heb ik het hele gedicht leren kennen bij een klant van mij die een verslavingskliniek had.

Verslavingstest

Levensverwachtingstest

Over de Zin van het Leven