Regeerakkoord heeft geen Visie op Internet

De Europese Unie heeft wel Visie op de Informatie MaatschappijOm positief te beginnen: Eurocommissaris Kroes heeft wél visie op internet: ‘A free and open internet is like oxygen. You only appreciate it, when it is gone’ en zij noemt het  ‘digital oxygen, essential for Europe’s prosperity and well-being’. De EU heeft een heel webportaal over de Informatie Maatschappij. Wij zitten midden in de internet revolutie van industriële naar informatie maatschappij en nu is hét moment om de juiste basis te leggen voor de aankomende Informatie Maatschappij. En juist daarin moet de politiek het voortouw nemen met een goede wettelijke basis en de juiste investeringen.

In het regeerakkoord staat echter maar één zin over de digitale snelweg:  ‘Het kabinet bevordert een vrij en open internet’. Zoals Bits of Freedom opmerkt: dat steekt schril af tegenover de 75 zinnen over autosnelwegen, en getuigt van het geheel ontbreken van een visie op de toekomst van de informatie maatschappij. Het belangrijkste is dat vrijheid, netneutraliteit en privacy gewaarborgd worden en dat een nieuwe regering een censuur voorstel over de bestrijding van computercriminaliteit zoals van demissionair CDA minister Hirsch Ballin verwerpt.

Internetprovider XS4ALL waarschuwt dat als het wetsvoorstel van het ministerie van Justitie wordt aangenomen, Nederland met overheidscensuur op het internet te maken krijgt. De ISP heeft het ministerie deze week in een formele reactie opgeroepen het wetsvoorstel grondig aan te passen of er volledig van af te zien.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat het ministerie de bevoegdheid om websites te verwijderen, afsluiten en blokkeren bij de officier van justitie wil neerleggen. Die bevoegdheid ligt op dit moment bij de rechter commissaris. Deze wijziging houdt in dat in Nederland – net als in China of Iran – zonder tussenkomst van de rechter websites ontoegankelijk gemaakt kunnen worden. Internet Service Providers die niet meewerken krijgen een onbeperkte dwangsom opgelegd.

Volgens XS4ALL kan de wet er in de praktijk toe leiden dat websites ontoegankelijk worden gemaakt, die in het geheel geen strafbaar materiaal bevatten. “Het is essentieel dat het ontoegankelijk maken van websites door een onafhankelijke rechter wordt bepaald. De basis van het Nederlandse strafrechtelijke systeem is de scheiding van aanklager en rechter. De officier van justitie (de aanklager) is partijdig terwijl de rechter onafhankelijk is.”

Het is te hopen dat een nieuwe regering meer visie toont dan deze minister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *