CO2-uitstoot Berekening

Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt u? Wat is uw CO2-footprint? Er zijn veel uitgebreide tests op internet, hier is een eenvoudige test die snel een indicatie geeft.

Een gemiddeld huishouden van 2,2 personen stoot jaarlijks ruim 8 ton (8000 kilogram) CO2 uit door energie verbruik in huis en vervoer. Die hoeveelheid kunt u zelf veranderen en hier berekenen. Daarbovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot door onder meer voeding en kleding. Ook die hoeveelheid kunt u zelf veranderen; als u bijvoorbeeld minder of geen vlees eet wordt de uitstoot minder. Een vegetariër bespaart 0,5 ton CO2 per jaar. Door iedere ton CO2-uitstoot smelt er 3 m2 zeeijs in het Noordpool­gebied
(Science Vol. 354)

De vooraf ingevulde waarde is het gemiddelde gebruik van een gemiddeld huishouden van 2,2 personen. Als u niet weet hoeveel u verbruikt kunt u dat laten staan om een indicatie te krijgen. Er zijn geen checks op wat u invult.

Vul inBerekende
CO2
uitstoot
Hoeveel kuub aardgas verbruikt u per jaar? Dit kunt u terugvinden op uw energierekening. Zie ook punt 2 hieronder.
Hoeveel kWh elektriciteit verbruikt u per jaar? Dit kunt u terugvinden op uw energierekening. Als u groene stroom gebruikt, opgewekt door zonne-energie, windenergie, waterkracht of biovergisting, dan kunt u 0 invullen.
Als u een auto heeft die (deels) op benzine, diesel of lpg rijdt, vink dat hier aan.benzine
diesel
lpg
Wat is het verbruik van de auto? Vul in hoeveel kilometers u gemiddeld op 1 liter brandstof rijdt (zoals ’15’ in 1 op 15).1 :
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar met de auto? Vul 0 in als u geen of een elektrische auto heeft.
Als u een 2e auto heeft die (deels) op benzine, diesel of lpg rijdt, vink dat hier aan.benzine
diesel
lpg
Wat is het verbruik van de 2e auto? Vul in hoeveel kilometers u gemiddeld op 1 liter brandstof rijdt.1 :
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar met de 2e auto?
Hoeveel kilometer rijdt uw huishouden per jaar met trein, bus, metro of tram? Als u met 2 personen 1000 km rijdt, vult u 2000 in.
Hoeveel retourvluchten maakt uw huishouden per jaar binnen Europa? Als u met 2 personen 1 retourvlucht maakt, vult u 2 in.
Hoeveel retourvluchten maakt uw huishouden per jaar naar Noord-Amerika, Afrika, Azië?
Hoeveel zeer verre retourvluchten maakt uw huishouden per jaar, zoals naar Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland?
Dit is uw CO2-uitstoot door energiegebruik in huis en vervoer (gemiddeld is 8100 kg voor een huishouden van 2,2 personen)

Aannames en Toelichting

  1. Het gaat om schattingen, die o.a. afhankelijk zijn van de samenstelling en de productiewijze van de brandstof, van de leeftijd en het type van de verwarmingsketel of auto, en van de rijstijl.
  2. Bij bosgecompenseerd gas wordt ergens, meestal in ontwikkelingslanden, bos aangeplant ter compensatie van onze CO2-uitstoot. Maar die CO2-uitstoot is er wel, hier in Nederland. Daarnaast is boscompensatie wel heel relatief in landen waar het oerbos wordt afgebrand en het totale bosoppervlak afneemt, zoals in Indonesië en Maleisië. Boscompensatie of klimaatcompensatie is op zich positief, beter dan niets doen, maar het is niet zo dat er daarom geen uitstoot is.
  3. In volgorde van prioriteit voor milieu en klimaat: Eerst energieverbruik verminderen (bespaart ook geld), dan met groene energie CO2-uitstoot voorkomen, dan klimaatcompensatie.
  4. Bij groene stroom zijn er verschillende kwaliteiten, waarover nog veel discussie is, met name over het gebruik van biomassa. De aanname hier is dat alle groene stroom CO2-vrij is.
  5. Als u een elektrische of hybride auto heeft, valt het verbruik van elektriciteit onder elektriciteitsverbruik, tenzij u groene stroom gebruikt.
  6. De emissies voor vluchten zijn ruwe gemiddelden. De emissies hangen o.a. af van de afstand, type vliegtuig, brandstof samenstelling en bezettingsgraad.

Links

Milieucentraal Berekening CO2-uitstoot

Wereld Natuur Fonds voetafdruktest

Jaarlijks 8000 doden in Nederland door fijnstof

Share

Geef een reactie