AED App Redt Vele Levens

AEDBij het Rode Kruis kan iedereen AED’s vinden en toevoegen, gratis beschikbaar als website en app voor Android, iPad en iPhone. Dit is een praktische toepassing van crowdsourcing, waarbij iedereen informatie kan delen en gebruiken. Voor wie niet (meer) weet hoe om te gaan met een bewusteloos persoon en de AED is er nog de Reanimatie App.

Als overal in Nederland binnen 6 minuten een AED beschikbaar is, kunnen er 4000 levens per jaar gered worden! Dit spectaculaire aantal volgt uit een verhoogde overlevingskans van 25 % bij 15.000-16.000 mensen met een hartstilstand per jaar in Nederland, mits er binnen 6 minuten gedefibrilleerd wordt. Dat hangt mede af van de vindbaarheid van de AED’s, waar de app in belangrijke mate bij kan helpen, en van opgeroepen vrijwilligers. U kunt zich ook aanmelden als burgerhulpverlener.

Lees verder

Crowdsourcing

Wikipedia
Mensen hebben een diepliggende behoefte om te creëren en te delen. Daarom wordt er getwitterd, aan Wikipedia, Ushahidi en open source producten gewerkt en worden er in forums allerlei problemen gratis opgelost. Crowdsourcing is letterlijk de menigte als bron van informatie gebruiken. Het is informatie vragen van iedereen, maar van niemand in het bijzonder, en voor iedereen.

Miljarden mensen hebben iedere week of zelfs iedere dag vrije tijd te besteden, en velen willen er iets positiefs mee doen. Mensen willen anderen helpen en kennis delen, en krijgen daar een goed gevoel van. Dit wordt wel het ‘helpers high’ genoemd. Lees verder

Mashups zijn de toekomst

Ushahidi mashup

Ushahidi mashup

Een mashup is een internet applicatie die gegevens uit meerdere bronnen bijeenbrengt. Een eenvoudig voorbeeld is de “Trouw in de buurt” applicatie (bestaat intussen niet meer) van het dagblad Trouw, waarbij nieuws, sport of verkiezingsuitslagen gekoppeld zijn aan een locatie op de kaart.

Andere voorbeelden zijn Twitter en online file waarschuwingssystemen.

Lees verder